Příprava na jaro

 

 

Organizujte průtok vody

V mnoha regionech již začnou koncem února. Proto bude dobré vykopat příkop pro průtok vody. Nedovolte, aby se v zahradě rozkládal tající sníh. To je plná kořisti stromů.

Blanch stromy

Únorové krachy jsou klamné. Velké teploty mohou poškodit kůru. Aby se tomu zabránilo, aktualizujte vápno na ovocných stromech.

Zamulchuyte pristvolny kruhy

Pokud se sníh roztopil brzy, a pak znovu ztuhl, zahřívejte stromy a keře (kmeny a kosterní větve mladých rostlin kravatu s pytlováním nebo dýcháním materiálu). Pristvolnye kruhy zamulchuyte rašeliny nebo slámy.

Zkontrolujte postroj na stromech

K ochraně stromů před invazí hlodavců se ujistěte, že jsou kmeny pevně svázány pytlovinou, větvemi jedlí nebo jiným podobným materiálem. V případě potřeby obložení vyměňte.

Na poštu
Tisk

Loading...